Uživatel:
Login / Registrace
Nákupní košík:
0.00 Kč
Úvod /

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hermanncotton.cz.

Vybráním zboží na webových stránkách www.hermanncotton.cz a posléze odesláním objednávky na adresu hermanncotton@hermanncotton.cz zákazník potvrzuje závaznost své objednávky a souhlasí s obchodními podmínkami e-shopu.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, samotná smlouva pak vzniká potvrzením objednávky. V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím sdělených údajů, proto je ve Vašem zájmu vyplňovat formulář pravdivě.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce. Údaje obsažené na webových stránkách www.hermanncotton.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. 
Veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je standardní kvality, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR.

CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

Nabídkové ceny na www stránkách www.hermanncotton.cz jsou uváděny včetně DPH a jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. .

Možným způsobem platby je: 
a) zálohovou fakturou - hrazeno zákazníkem (převodem nebo hotovostně vkladem) na účet dodavatele před samotným odesláním zboží. Číslo účtu: 6741320287/0100.
b) dobírkou - platba při doručení zboží PPL službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a úplného zaplacení. .

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím PPL služby na fakturační, případně doručovací adresu. U objednávek, jejichž celková cena nepřesáhne 2000,- Kč (vč. DPH), účtujeme poplatek za balné, poštovné a doběrečné v souhrnné výši 125,- Kč (bez DPH).Při platbě předem na účet dodavatela účtujeme poplatek za balné a poštovné v souhrnné výši 95,-Kč (bez DPH). Pro zásilky nad 2000,- Kč (vč.DPH) je doprava zdarma. Zákazník má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl také ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Zavazujeme se vyexpedovat zboží nebo předat dopravci nejpozději do 5 pracovních dnů. Pokud objednané zboží nebude na skladě, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá souhlas kupujícího.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží zákazníkovi. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně nebo elektronicky, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je daňový doklad - faktura. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetováho obchodu www.hermanncotton.cz má zákazník do 5 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním balení spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury. Zboží musí být odesláno nejpozději 5. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Jako provozovatelé internetového obchodu si velmi vážíme Vaší důvěry a zavazujeme se, že budeme chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem. V žádném případě nebudou poskytnuta třetí osob.

NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

V případě nevyzvednuté dobírky jsme oprávněni naúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Tímto chceme zamezit plýtváním času a prostředků naší firmy.

Každý zákaznik je včas informován o vyřízení závazné objednávky, a to vždy mailem a v případě menšího meškání i telefonicky a sms.

Věříme, že ani v nejmenším se toto opatření nedotýká solidních zákazníků, kterých si velmi vážime.

 





↑  nahoru  |  tisk  tisk